מתוך כתבתו של אדי גל, 'ידיעות הצפון', 5.6.20 (הכתבה בסוף העמוד)
כתובת

גילון, רח' גרניט

ת.ד 269, ד.נ משגב, 20103

 

בתל-אביב: יוניצמן 21.

איך מגיעים