מתוך כתבתו של אדי גל, 'ידיעות הצפון', 5.6.20 (הכתבה בסוף העמוד)